تلفن : 03536239701

آخریناخبار و اطلاعیه ها

شما می توانید از این قسمت آخرین اخبار و اطلاعیه های شهرک را مشاهده نمایید.

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شرکت شهرک های صنعتی استان یزد

معرفی واحد ، معرفی محصولات و تولیدات واحد و همچنین اطلاعات تماس با واحدصنعتی قابل مشاهده می باشد

معرفی شرکت های برتر مستقر در شرکت شهرک های صنعتی استان یزد


  • مدیرعامل :
  • سال تاسیس :
  • نوع فعالیت واحد : کارخانه
  • آدرس وب سایت : مشاهده


  • مدیرعامل :
  • سال تاسیس :
  • نوع فعالیت واحد : کارخانه
  • آدرس وب سایت : مشاهده

مشاهده فرصت های شغلی واحد های صنعتی مستقر در شهرک و ایجاد رزومه ویژه کارجویان

ایجاد و ارسال رزومه ، مشاهده فرصت های شغلی ،ارتباط با واحد های صنعتی

مدیراناعضای هئیت مدیره

شرکت شهرک های صنعتی استان یزد

محمد  دهقان

محمد دهقان

مدیرعامل