تلفن : 03536239701

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

نورد نسیم

نورد نسیم

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

یزدان ترابر بافق

یزدان ترابر بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمل و نقل پیشتازان ترابر کویر بافق

حمل و نقل پیشتازان ترابر کویر بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمل و نقل میعاد بار بافق ایساتیس

حمل و نقل میعاد بار بافق ایساتیس

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

طریق ترابر کویر بافق

طریق ترابر کویر بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمل ونقل اندیشه ترابر بافق

حمل ونقل اندیشه ترابر بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمل و نقل سینا ترابر بافق

حمل و نقل سینا ترابر بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمل و نقل عدل ترابر بافق

حمل و نقل عدل ترابر بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمل و نقل چابک بار بافق

حمل و نقل چابک بار بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جاوید ترابر بافق

جاوید ترابر بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمل و نقل دانش بار بافق

حمل و نقل دانش بار بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمل و نقل انصاف بار بافق

حمل و نقل انصاف بار بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

تعاونی فتاح بار آسایش کویر بافق

تعاونی فتاح بار آسایش کویر بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

غلامرضا محمدی

غلامرضا محمدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محسن رضائی

محسن رضائی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رویان سیمین ایساتیس

رویان سیمین ایساتیس

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ابوالقاسم وحیدی فردوسی

ابوالقاسم وحیدی فردوسی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آنا صنعت پاسارگاد

آنا صنعت پاسارگاد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

توسعه آهن و فولاد مبین بافق

توسعه آهن و فولاد مبین بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمل و نقل بهتاز ترابر بافق

حمل و نقل بهتاز ترابر بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سعید مطهری زاده

سعید مطهری زاده

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمل و نقل صدرا ترابر کویر بافق

حمل و نقل صدرا ترابر کویر بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمل ونقل امین بار یزد

حمل ونقل امین بار یزد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

کود وسم بافق

کود وسم بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فرمند شیمی پژوه

فرمند شیمی پژوه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آرین روی بافق

آرین روی بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فرآور پتاس ظهیر بافق

فرآور پتاس ظهیر بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فرآیند کود نمو بافق

فرآیند کود نمو بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مفتول امن بافق

مفتول امن بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

افشین حیدری

افشین حیدری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت تکنیک

شرکت تکنیک

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امیربار بافق

امیربار بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت تکنیک 2

شرکت تکنیک 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

معادن فلات مرکزی 2

معادن فلات مرکزی 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

معادن فلات مرکزی 3

معادن فلات مرکزی 3

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

معادن فلات مرکزی 4

معادن فلات مرکزی 4

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فن آور بتن بافق

فن آور بتن بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فن آور بتن بافق 2

فن آور بتن بافق 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت تکنیک

شرکت تکنیک

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

زریاب بافق

زریاب بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمل ونقل باران ترابر بافق

حمل ونقل باران ترابر بافق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

معادن فلات مرکزی

معادن فلات مرکزی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سارین صنعت روناک

سارین صنعت روناک

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجتبی دهقان مروستی

مجتبی دهقان مروستی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

محمد برزگر مروستی

محمد برزگر مروستی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مجتبی فلاحتی مروست

مجتبی فلاحتی مروست

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

سید محمد پور حسینی نژاد

سید محمد پور حسینی نژاد

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

طلوع شمس جانبازان

طلوع شمس جانبازان

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

علیرضا فلاحتی مروست

علیرضا فلاحتی مروست

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

یاسر و ابوالفضل ارجمندی

یاسر و ابوالفضل ارجمندی

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

ماشاالله دانشور مروست و اکبر فلاحتی مروست

ماشاالله دانشور مروست و اکبر فلاحتی مروست

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی