تلفن : 03536239701
 نواز الله قاسم زاده
  • انواع تشك
  • مدیرعامل :
  • سال تاسیس :
  • نوع فعالیت شرکت : کارخانه
  • آدرس وب سایت : yazdshahrakha.ir
  • اطلاعاتی ثبت نشده است

در تماس باشید

ارتباط با نواز الله قاسم زاده

جهت ارسال پیام ، فرم را تکمیل و برروی دکمه ارسال پیام کلیک نمایید و یا از اطلاعات تماس ،برای تماس با نواز الله قاسم زاده استفاده نمایید

آدرس ما (نواز الله قاسم زاده)

اکنون با ما تماس بگیرید